Reklama outdoorowa jako forma komunikacji marketingowej

Skuteczna reklama zewnętrzna W zarządzaniu działanie skuteczne to takie, które w jakimś stopniu prowadzi do skutku zamierzonego jako cel. Miarą skuteczności jest tylko stopień zbliżenia się do celu. W przypadku reklamy stopniem skuteczności będziemy określać ilość dziennych kontaktów / zderzeń z jej przekazem. Definicja reklamy zewnętrznej z kolei mówi, że jest to treść marketingowa, która umieszczana jest…
Przeczytaj więcej